2021 en verder: luisteren en bouwen

Previous
Next

Duurzaamheid

2021 gaan we verder met het vergroten van de bewustwording van de noodzaak tot energiebesparing van onze huurders. De huurder krijgt zo een belangrijke rol in ons duurzaamheidsbeleid. We streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 en daardoor lagere woonlasten voor onze huurders. We hebben inzicht gekregen in de labelsprongen die onze woningen moeten maken en welke kosten hieraan verbonden zijn. In 2021 vertalen we deze labelsprongen naar maatregelpakketten waarbij we de werkzaamheden zoveel mogelijk inplannen op natuurlijke onderhoudsmomenten. In 2021 verduurzamen we zo 58 woningen. Deze worden voorzien van isolatie, zonnepanelen en mechanische ventilatie en zijn zo voorbereid op de volgende fase: het verwijderen van de aardgasaansluiting en aansluiting op een warmtenet (al dan niet met warmtepomp) en de daarbij behorende afgifteset en elektrisch koken.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van alle woonwijken in Vlissingen. Ze start hiermee met de nieuwbouwwijk Scheldewijk waar een zeer-laag-temperatuur-net (warmtenet) wordt geplaatst. Wij willen onder de juiste voorwaarden graag onze (nieuwbouw)woningen in de buurt aansluiten op dit zeer-laag-temperatuur-net. De doelstelling voor 2021 is om een contract af te sluiten met de exploitant van het warmtenet.