Financiële continuïteit

Previous
Next

Financiële continuïteit

Financiële continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde voor l’escaut om invulling te geven aan haar volkshuisvestelijke doelstellingen. Op dit moment staat l’escaut er financieel goed voor. We hebben een gezonde operationele kasstroom en de ruimte om toekomstige investeringen te betalen én te financieren. Echter vraagt zowel de maatschappij alsmede de overheid om de aankomende jaren meer geld uit te geven dan dat we ontvangen en dus per saldo interen op onze financiële buffer.

Ons financieel beleid stamt uit 2019. In dit financieel beleid volgt l’escaut de toepassing van de financiële ratio’s door de Aw en WSW en hanteren we een zogenoemde vluchtstrook om eventuele risico’s af te vangen, maar ook om voldoende financiële ruimte in de toekomst te hebben. Concreet betekent dit dat we de financiële kengetallen voor onze DAEB tak met 10% scherper zetten. Deze marge passen we enerzijds toe vanuit het voorzichtigheidsprincipe en anderzijds om er ook te zijn voor onze toekomstige huurders.