Financiële continuïteit

Previous
Next

Financiële ratio’s

De normen uit het financieel beleid en de ratio’s gebaseerd op de geactualiseerde prognose zijn als volgt:

Financiële ratio’s
Geconsolideerd
norm
intern
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Interest coverage ratio (ICR)
> 1,4
> 1,54
3,5
3,1
3,4
3,0
3,0
2,8
2,7
2,8
Loan to value (LTV)
< 85%
< 76,5%
41%
48%
51%
56%
60%
66%
65%
65%
Solvabiliteit
> 15%
> 16,5%
59%
55%
50%
44%
41%
38%
36%
35%
Dekkingsratio
< 70%
< 63%
25%
29%
31%
32%
32%
33%
32%
31%
Nominale schuld/ Operationele kasstroom
< 30
< 27
11
14
15
18
19
22
21
21

In april 2020 hebben de Aw en het WSW de normen voor het beoordelingskader aangepast. De LTV is aangepast van 75% naar 85%. De solvabiliteit is verlaagd van 20% naar 15%.

De ratio’s zijn berekend op de geconsolideerde cijfers van l’escaut. De operationele kasstromen – onder aftrek van de te betalen rente en aflossing op leningen – blijven boven de norm. De LTV op basis van beleidswaarde, bij nieuwe investeringen een belangrijke parameter, blijft in 2020 en verder ruimschoots onder de norm doordat de verhouding leningenportefeuille ten opzichte van de beleidswaarde gematigd stijgt. De uitkomsten van de financiële ratio’s voldoen aan de interne normen.

De financiële ruimte die aanwezig is zetten we in om onze duurzaamheidsdoelstellingen op de lange termijn te verhogen en onze woningvoorraad te vernieuwen. Dit komt aan de orde in de actualisatie van onze portefeuillestrategie in 2021.