Duurzaam ondernemen

Previous
Next

Impact van thuiswerken

Als gevolg van de coronamaatregelen werken onze medewerkers sinds het voorjaar van 2020 zoveel mogelijk thuis. Op de werksystematiek heeft het thuiswerken grote impact. Noodgedwongen moesten we op zoek naar andere manieren om met elkaar samen te werken. Daaruit kwamen veel inventieve en creatieve oplossingen voort. Het informele contact met collega’s is echter een groot gemis. Bovendien kent l’escaut een aantal medewerkers voor wie het niet mogelijk is om hun taken thuis uit te voeren. Denk aan medewerkers in de schoonmaak en catering.