Financiële continuiteit

l’escaut staat er financieel goed voor. Maar we staan ook voor grote uitdagingen. De forse overheidsheffingen, huurbevriezingen en huurverlagingen leggen een grote financiële last op onze schouders. In onze portefeuillestrategie zoeken we een evenwicht tussen de financiële kaders en de volkshuisvestelijke opgave die terugkomt in duurzaamheid, betaalbaarheid en herstructurering van complexen. We zetten ons vermogen maximaal in om flink te investeren in de realisatie van onze maatschappelijke doelstellingen.