2021 en verder: luisteren en bouwen

Previous
Next

Luisteren

l’escaut zoekt de dialoog met bewoners en andere stakeholders om invulling te geven aan haar rol in de Vlissingse samenleving. Zo komen we tot betere oplossingen, betere aanpakken van wijken, buurten en woningen en een maatschappelijk relevanter beleid. In 2021 vertalen we vijf wijkvisies die we hebben geformuleerd naar complexplannen- en activiteiten. We geven de huurder hierbij een expliciete stem, via onder andere klantenpanels, wijktafels of portiekgesprekken. Daarbij besteden we veel aandacht aan de leefbaarheid van de buurt.

Bij grootschaliger aanpak van wooncomplexen gaat de wijkbeheerder samen met de projectleider vastgoed met de huurders in gesprek om de wensen op te halen. We zijn eind 2020 gestart bij het project Bloemenbuurt, en gaan in 2021 met de bewoners van nog twee complexen in gesprek, waaronder de Crocuslaan e.o.

Mede op advies van de Huurdersvereniging HVL voeren wij in 2021 ook een uitgebreider en verdiepend woningmarktonderzoek uit. Zo krijgen we meer zicht op de behoeften en wensen van huurders en woningzoekenden. Hiermee kan l’escaut het ondernemingsplan, portefeuilleplan en wijkplannen nog meer afgestemd vormgeven.