Voorwoord

Het nieuwe decennium viel samen met de komst van een nieuw virus. Inmiddels houdt het coronavirus ons allemaal al meer dan een jaar in haar greep. Niet verwonderlijk dus, dat de impact van het coronavirus ook als een rode draad door dit jaarverslag heen loopt. De gevolgen van het virus raken ons vooral op sociaal vlak. Het afgelopen jaar werkten we zoveel mogelijk thuis. We misten de levendigheid op de werkvloer, de informele gesprekken met collega’s en het persoonlijke contact met huurders. Aan de andere kant maakte het ons ook creatief en wendbaar om toch met elkaar samen te werken en elkaar – weliswaar op afstand – te blijven ontmoeten.

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hadden ook grote impact op onze huurders. Dat realiseren we ons maar al te goed. Mensen kregen dichtbij te maken met het virus, raakten in een isolement of kwamen in financiële nood. We voelden ons verantwoordelijk voor onze huurders en maakten ons zorgen. Daarom zochten we tijdens de lockdown telefonisch contact met een aantal van hen. Gewoon, voor een praatje. Maar ook om onze voelsprieten uit te zetten. Wellicht konden we iets voor hen betekenen? In deze tijd is het des te belangrijker om naar elkaar om te zien.

Onze dienstverlening pasten we voortdurend aan de actualiteit aan. Zo voerden we het grootste gedeelte van het jaar alleen noodzakelijke reparaties uit. We probeerden daarbij echter zo goed mogelijk naar onze huurders te luisteren en maatwerk te leveren waar dat kon.

Brand aan de Hogeweg

Een verschrikkelijke gebeurtenis in de zomer van het afgelopen jaar was de brand in een appartement aan de Hogeweg. Bij de explosie die daarop volgde, viel een dodelijk slachtoffer. Vanwege de ontstane schade kon een aantal bewoners tijdelijk niet in hun woning. Dankzij de inzet van onze medewerkers en de nauwe samenwerking met bewoners, de gemeente en verzekeringsmaatschappijen is het gelukt om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Begin oktober keerden de laatste bewoners terug naar hun woning.

Wijkgericht werken

l’escaut biedt huurders niet alleen een woning, maar ook een thuis. Door bewoners intensief te betrekken bij de toekomst van hun buurt, zorgen we er samen voor dat zij zich er prettig voelen. Als l’escaut zetten wij graag onze deskundigheid in, maar we vragen tegelijkertijd óók de deskundigheid van bewoners. Zij weten natuurlijk als geen ander hoe het is om in de desbetreffende buurt te wonen. Zo komen we samen tot betere oplossingen. Hierin hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet. Voor Project Crocuslaan, dat afgelopen najaar van start ging, wilden we aanvankelijk collectieve sessies organiseren met bewoners. Helaas kon dat vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Uiteindelijk voerden we individuele gesprekken met zo’n zeventig bewoners. Anders dan we voor ogen hadden, maar we zijn blij met de input!

Duurzaamheid

Het afgelopen jaar startten we met de bouw van De Hofjes en het Ravesteynplein; twee nieuwbouwprojecten die aanzienlijk bijdragen aan de verduurzaming van ons totale bezit. Een mooie stap! Naast nieuwbouw voeren we ook aan onze bestaande woningen de nodige duurzaamheidsmaatregelen uit. Het is een flinke uitdaging om ons bezit duurzaam én betaalbaar te houden voor onze huurders. Het vormt een voortdurend spanningsveld waar alle corporaties mee te maken hebben. Belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid beginnen dichtbij. We vinden het daarom belangrijk om ook onze huurders mee te geven hoe zij zelf energie kunnen besparen. In samenwerking met Huurdersvereniging l’escaut deelden we het afgelopen jaar cadeauboxen met ledlampen uit aan alle huurders. Een mooi voorbeeld van hoe je op een hele praktische en eenvoudige manier kunt bijdragen aan duurzaamheid.

Vooruitkijkend

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een ongelooflijk lastig jaar. Ik ben dan ook onder de indruk van de veerkracht van onze medewerkers. Dankzij ieders inzet konden de werkzaamheden grotendeels gewoon doorgaan. Vrijwel alle voornemens die we voor het begin van het jaar hadden, zijn dan ook uitgekomen. Daar mogen we trots op zijn!

Ik gaf het al aan: l’escaut biedt méér dan huisvesting alleen. We voelen ook de verantwoordelijkheid dat mensen zich prettig voelen in hun wijk of buurt. Dat is dan ook waar het accent in de toekomst steeds meer op komt te liggen. Hierbij hebben we ook aandacht voor het vraagstuk hoe we – in samenwerking met zorgpartijen – aan de woon-zorgvraag kunnen voldoen. Het geeft meteen een doorkijkje naar het ondernemingsplan waar we op dit moment de voorbereidingen voor treffen: het vervullen van een betekenisvolle rol in de Vlissingse samenleving.

Jan Leo van Deemter
Directeur-bestuurder